Ya có thể đào nó không? Những chiếc kéo 2 trong 1 này sẽ làm rung chuyển khu vườn của bạn