Chuyển một hình ảnh đến một ngọn nến

 nến chuyển hình ảnh

Một vài tuần trước, chúng tôi đã giới thiệu một dự án chỉ cho bạn cách nhấn hoa và lá vào một ngọn nến. Bây giờ, hôm nay chúng tôi có một dự án rất giống nhau nhưng thay vào đó, bạn sẽ học cách chuyển hình ảnh! Thích ý tưởng này. Tôi có thể nghĩ về rất nhiều hình ảnh cổ điển sẽ là hoàn hảo. Và điều tuyệt nhất là bạn có thể thay đổi điều này theo các mùa và đi với các chủ đề khác nhau bất cứ lúc nào.