Cách làm túi đựng quần áo của riêng bạn

Đo và cắt

Cắt các phần bên ngoài và lót bằng dao cắt và thước cắt như sau:

Bắt đầu bằng cách đo chiều rộng của móc áo của bạn. Thêm 2 inch cho chiều rộng. Đây là chiều rộng của các mảnh túi kẹp quần áo.

Tiếp theo, gấp đôi chiều rộng bạn vừa tính. Đây là chiều cao của miếng túi kẹp quần áo.

Ví dụ, móc treo rộng 12 inch. Do đó, cả phần bên ngoài và phần lót được cắt thành 14 inch x 28 inch.

Mẫu

Tải xuống mẫu túi kẹp quần áo JPG và in ra. Hãy chắc chắn in mẫu ở kích thước đầy đủ và sử dụng hình vuông 1 inch để kiểm tra độ chính xác. Nếu nó giảm đi một lượng rất nhỏ, nó vẫn hoạt động, nhưng nếu nó giảm từ 1/8 inch trở lên, hãy in lại mẫu đó. ghim mẫu vào vải với cạnh thẳng dài trên nếp gấp. Cắt xung quanh mẫu.