1729 –

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 2
Thế kỷ:
 • thế kỷ 17
 • thế kỷ 18
 • thế kỷ 19
Thập niên:
 • thập niên 1700
 • thập niên 1710
 • thập niên 1720
 • thập niên 1730
 • thập niên 1740
Năm:
 • 1726
 • 1727
 • 1728
 • 1729
 • 1730
 • 1731
 • 1732

Năm 1729 (số La Mã: MDCCXXIX) là một năm thường bắt đầu vào thứ bảy trong lịch Gregory (hoặc một năm thường bắt đầu vào thứ Tư trong lịch Julius chậm hơn 11 ngày).

Mục lục

 • 1 Sự kiện
 • 2 Sinh
 • 3 Mất
 • 4 Tham khảo